🍌 പഴക്കട🍌
Adult/18+/Hot India Malayalam
2019-07-09 09:19:24
https://chat.whatsapp.com/BOBv4haDpxp3z3sUgMHnGu 
🔞🔞*🔞🔞🔞

💣👉🔞ചാടിക്കയറി വരുന്നതിന് മുൻപ് ഗ്രുപ്പ്റൂൾസ് മുഴുവൻ വായിക്കുക 🔞 വയസ് കഴിഞ്ഞവർ മാത്രം കയറുക.

 💣👉🔞*പതിനെട്ടു വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള മലയാളികൾ* *മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യുക*

*💣 👉🔞ജോയിൻ ആകുന്ന ദിവസം തന്നെ *2⃣5⃣
 വീഡിയോ എങ്കിലും* *പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രെദ്ദിക്കുക കാരണം *എല്ലാ ദിവസവും Removal ഉള്ളതിനാൽ* *നിങ്ങൾ എന്നാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ആയത് എന്നതിനു പ്രസക്തിയില്ല.*

💣👉🔞*ദിവസം* 5⃣0⃣0⃣*വീഡിയോസ് വരുന്ന കട്ട തുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്‌ അന്ന് *

*💣👉🔞 ഒരു കാരണവശാലും *കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ Nude പിക്‌സോ വീഡിയോസോ* *ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല*

💣 👉🔞*പലതവണ വന്ന തുണ്ടുകൾ* *വീണ്ടും വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് *ഒഴിവാക്കുക*

 💣👉🔞അലമ്പ് കളിച്ചാൽ നല്ല നാടൻ തള്ളക്ക് വിളി കേൾക്കേണ്ടി വരും 

 ഇത് 💯% സെക്സ് ഗ്രൂപ്പാണ്.
        
 ഗ്രുപ്പ്ൽ മറ്റ്      ഗ്രൂപ്പ്ന്റ Iink ഇടരുത്. വെടി നമ്പർ ചോദിച്ചു വരണ്ടാ. മാമ പണി ഇവിടെ ആരും ചെയ്‌യുന്നില്ല.

💢ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിയമം പാലിക്കുക. ഓരോ ദിവസം കൂടുമ്പോഴും ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്തവരെ
 "Remove" ✂
Kerala
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

+ Add Whatsapp Group