அந்தரங்கம் மகளிர் மட்டும்
Dating/Flirting/Chatting Malaysia Tamil
2020-06-27 19:00:47
முழுமையான காட்டுபாட்டில் உள்ளது

இந்த குழு விரைவில் நீக்கப்படும் 

நானும் ஒரு ஆண் என்பதனை புரிந்து கொண்டு மற்ற ஆண்கள் விலகி கொள்ளவும்

பெண்கள் அந்தரங்கம் மற்றும் அந்தரங்க ஆன்மீகம் விருப்பமுள்ளவர்கள் மட்டும் குழுவில் இணையவும்

(பெண்கள் கவனத்திற்க்கு : காட்டயப்படுத்தவில்லை, வன்முறைகள் இல்லை, வற்ப்புறுத்தவில்லை மேலும் இது பொழுது போக்கில்லை என்பதனை அறிந்து கொள்ளவும்)

*ஆண்கள் யாரும் இணையாதீா்கள்*

*Admini Control Group So Time bass loss the members*

பெண் தான் என்பதற்க்கான பரிசோதனைகள் குழுவில்  செய்யப்படும் 

♥அந்தரங்கம் இது
இதன் Admini ஆண்♥

அந்தரங்கத்தில் விருப்பமுள்ள பெண்கள் மட்டும் குழுவில் இணையவும்

குழுவில் இணையும் உண்மையான பெண்களுக்கு மட்டும் புதிய குழுவினை உருவாக்கப்படும் அதன் பின்பு இந்த குழு முழுமையாக நீக்கப்படும் 

குழுவில் இணைய விருப்பமுள்ள பெண்கள் உடனே இணையவும்
(பாிசோதனையில் பெண் தான் என்பதனை உறுதி செய்யவும்)

*ஆண்களுக்கு அனுமதியில்லை*
*Boy's Not Allowed*
நீ பெண் என்பதற்க்கான பரிசோதனை உறுதியாக உண்டு நீ பெண் என்பதனை பரிசோதனையில் நிருப்பிக்க வேண்டும் 
இந்த குழுவில் பகிர முடியாது
அன்புடன் அந்தரங்கம் ♥ மகளிர் மட்டும்♥ Boy's Not Allowed ♥ ஆண்களுக்கு அனுமதியில்லை ♥ அந்தரங்கம் ♥
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

Load more group
+ Add Whatsapp Group