💛KERALA💛BLASTERS💛
Sports/Games India Malay
2021-11-01 11:29:05
✨ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴋᴇʀᴀʟᴀ ʙʟᴀsᴛᴇʀs ғᴀɴs ɢʀᴏᴜᴘ♥️

*▫️ᴋᴇʀᴀʟᴀ BLASTERs STIcKers ONLY

🔖 മറ്റു ഗ്രൂപ്പ് LItNK NOT ALLOWED SPOT REMOVE 

🔖 SPORTS PHOTOS ONIY

🔖 FOOTBALL YOUTUBE VIDEOS LINK ALLOWED 

🔖 തെറി വിളി NOT ALLOWED SPOT REMOVE

🔖 അനാവിശ്വമായ ചർച്ചകൾ പാടില്ല

🔖 എല്ലാവരും പരമാവധി active ആകുക 
              
📌IF YOU BREAK THE RULES YOU WILL REMOVE⚠️
 📌 ആയ്ച്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് റീഫ്രഷ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് 
📌അപ്പോ ഇങ്ങനാ കയറൂഅല്ലേ🙏
 
https://chat.whatsapp.com/LXYT6f1wQSK7xO1q46XhLY
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

Load more group
+ Add Whatsapp Group