കട്ട ചങ്ക്‌സ്
Social/Friendship/Community India Malayalam
2019-07-12 15:24:13
കട്ട ചങ്ക്‌സ് ....... ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തെറി പറയാൻ പാടില്ല വൃത്തികെട്ട ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് ഇതൊന്നും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അനുവദിക്കുന്നതല്ല അഥവാ ഇട്ടാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വോയിസ് മെസ്സേജ് മാത്രമേ അയക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കുക
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

+ Add Whatsapp Group