காதலா ? காமமா ?
Dating/Flirting/Chatting India Tamil
2020-02-22 16:39:31
பெண்கள் மட்டும் சேரலாம். அன்பாக பாசமாக நேசமாக பேச மட்டும்.நம் வாழ்வில் நடந்த நிகழ்வுகள் செயல்களை சோகம் பாசம் வெறுப்பு . இவற்றை பகிரலாம். மனம் திறந்து பேசலாம் ..இன்றைய காதல் என்பது அன்பா? பாசமா? காமமா? இதைபற்றி உரையாடலாம்.இக்குழு அன்பு பாசத்திற்க்கு நேசத்திற்கு மட்டுமே.. பெண்கள் மட்டுமே அனுமதி. 
பெண்கள் மட்டும்;அன்பு. பாசம். நேசம். காதல்.
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

+ Add Whatsapp Group