Share on Facebook
Share on Whatsapp
Share on Google+
Share on Twitter
+972 Hebrew - עִברִית
Education/School Israel Hebrew
2020-07-01 04:53:22
מטרת הקבוצה היא ללמוד שפה זו. ציית לחוקים לדו-קיום שליו ומייצר, במטרה לשפר את הלמידה
היה מכבד לכולם. זה לא משנה מין, גיל, גזע, לאום ורקע תרבותי ודתי.
- אסור לפרסם, לדבר, לדון ולהעיר בעניינים שמעבר ליעדים של קבוצה זו, כגון: מין, פוליטיקה, פרסום, דת, ספורט וכו '. . .
- מי שאינו מציית לנורמות הקבוצה, יוסר אוטומטית.
Join group Share group
Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Twitter Share on Google+

* Report this group

Relate Groups

+ Add Whatsapp Group