ടീം ഇല കോഴിക്കോട്
Social/Friendship/Community India Malayalam
2021-02-27 10:32:41
*ടീം ഇല* കേരളത്തിലെ എറ്റവും വലിയ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയാണ്.. അതു കൊണ്ടു തന്നെ സമാന താത്പര്യക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, കൂടാതെ ,വനം വകുപ്പിന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഗവ എജൻസീ പ്രതിനിധികൾ, ജന പ്രതിനിധികൾ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, വനിതകൾ, തുടങ്ങിയവർ ഈ കൂട്ടായ്മയിലുണ്ട്... ഗ്രൂപ്പിന് ചേരുന്ന എന്തും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം.. മറ്റുള്ളവ ഒഴിവാക്കാം.

🌳🌳🌳🌳🍃🍃🍃
*ടീം ഇല കോഴിക്കോട് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുക:*
Nature club nature naturelover kozhikod ila keralam
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

Load more group
+ Add Whatsapp Group