🎉എന്റെ👩‍❤️‍👨റൂഹിന്റെ💞പാതി 🎊
Social/Friendship/Community India Malayalam
2021-12-08 19:04:03
🛑ഗ്രൂപ്പ്‌ നിയമം🛑

👨‍🎤ഗ്രൂപ്പിൽ പാട്ട് പാടുന്നവരെ Support ചെയ്യുക 🎤

ഗ്രൂപ്പിൽ തെറിവിളി പാടില്ല 😡

Girls🙎‍♀️ന്റെ pm ഇൽ പോകരുത്.

ഈ ഗ്രൂപില്‍ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ലിങ്കുകളും/രാഷ്ട്രീയം/മതം/അശ്ലീലം അലൗഡ് അല്ല.
ഇട്ടാൽ തൂക്കി പുറത്ത് എറിയും.

⚠️ഈ ഗ്രൂപില്‍ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള തെറി സ്റ്റിക്കറും അനുവദിക്കുന്നതല്ല

ഗ്രൂപ്പിൽ love❤️status videos/ Images/ songs/എല്ലാം അയക്കാം

ഗ്രൂപ്പിൽ ചാറ്റിങ്ങ്. മെസ്സേജ് /വോയിസ്‌  അലൗഡ് ആണ്.

☢️ ഗ്രൂപില്‍ മാന്യമായി മാത്രം പെരുമാറുക

⚠️ കച്ചറ കാണിക്കാന്‍ ഗ്രൂപില്‍ കയറിയാല്‍ ഏത് VIP ആണേലും തേടിവന്ന് വീട്ടില്‍ കേറി വെട്ടും
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

Load more group
+ Add Whatsapp Group