Share on Facebook
Share on Whatsapp
Share on Google+
Share on Twitter
فارسی - Persian +98
Education/School Iraq Persian
2020-07-01 06:20:04
هدف این گروه مطالعه این زبان است. از قوانین برای همزیستی مسالمت آمیز و سازنده ، با هدف بهبود یادگیری پیروی کنید
- به همه احترام بگذارید. جنس ، سن ، نژاد ، ملیت و پیشینه فرهنگی و مذهبی فرقی نمی کند.
- انتشار ، صحبت کردن ، بحث و اظهار نظر در مورد موضوعات فراتر از اهداف این گروه از قبیل: جنسیت ، سیاست ، تبلیغات ، دین ، ​​ورزش و… ممنوع است. . .
- کسانی که از هنجارهای گروه سرپیچی می کنند ، به طور خودکار برداشته می شوند.
Join group Share group
Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Twitter Share on Google+

* Report this group

Relate Groups

+ Add Whatsapp Group