വണ്ടി ഭ്രാന്തൻ
Auto/Vehicle India Malayalam
2021-04-24 17:25:03
(1)വാഹന പ്രേമികൾക്ക് സ്വാഗതം 
വാഹന സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും,മെക്കാനിക് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം 

(2)രാഷ്ട്രീയപരമായി പോസ്റ്റ്‌ അയക്കരുത്

(3)മാന്യമായി പെരുമാറുക

(4)മറ്റു ലിങ്കുകൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല അയച്ചാൽ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താവും 

(5) വ്യത്തികേട്ട ഫോട്ടോ വീഡിയോ അയക്കരുത് അയച്ചാൽ സൈബർ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെടും

(6)വാഹന സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാത്ത വീഡിയോ അയച്ചാൽ അയച്ചവർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്‌തില്ലെങ്കിൽ Remove ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും
വണ്ടി ഭ്രാന്തൻ
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

Load more group
+ Add Whatsapp Group