Share on Whatsapp
Share on Twitter
ℓḙO̾ ṧ̾т̾✺̾Իḙ
Shopping/Buy/Sell India Malayalam
2019-10-09 18:25:17
T̾ℏḙ* *COMPLETE* *MALAYALI* *ṧт✺Իḙ*

*H̾AI* *G̾U̾Y̾S̾*

_നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട  ᴘʀᴏᴅᴜᴄᴛ കളും മറ്റാരേക്കാളും വിലകുറവിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ᴊᴏɪɴ ചെയ്യുക_ 👉🏿 *
*ᴍᴏsᴛ ᴏғ ᴀʟʟ ᴘʀᴏᴅᴜᴄᴛs ᴀᴠᴀɪʟᴀʙʟᴇ ʜᴇʀᴇ...*
_ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ 👇🏿താഴെ_
*✒Iɴᴅɪᴀ's ʙᴇsᴛ ᴛʀᴜsᴛᴇᴅ ᴅᴇᴀʟᴇʀ*
*✒ᴀʟʟ ɪɴᴅɪᴀ ᴅᴇʟɪᴠᴇʀʏ sᴇʀᴠɪᴄᴇ*
*✒ʜɪɢʜ ϙᴜᴀʟɪᴛʏ ᴘʀᴏᴅᴜᴄᴛ's*
*✒ᴅɪsᴄᴏᴜɴᴛs ғᴏʀ ʙᴜʟᴋ ᴏʀᴅᴇʀs &*
*ᴘᴇʀᴍᴇɴᴇɴᴛ ᴄᴜsᴛᴏᴍᴇʀ's*
*✒ғʀᴇᴇ sʜɪᴘᴘɪɴɢ*
*✒4-7ᴅᴀʏs ᴅᴇʟɪᴠᴇʀʏ ᴠɪᴀ ᴄᴏʀɪᴏᴜʀ sᴇʀᴠɪᴄᴇ*
*✒*PAYMENT* *METHOD*----- *Google pay Tez*/ *COD*
👉🏻 *CASH ON DELIVERY AVAILABLE*
The complete malayali store
Join group Share group
Share on Whatsapp Share on Twitter

* Report this group

Relate Groups

+ Add Whatsapp Group