😡පජාත නාට්‍ය විරෝධීන්😡
Comedy/Funny Sri Lanka Sinhala
2021-09-08 10:02:25
මේ ක දෙවෙනි ඉනිම හේටර්ස්ලා වෙනුවෙන්.යමක් කමක් තේරෙන උන් වරෙල්ල.ලංකාවේ කුනු නාට්‍ය වලට අපි මීම්ස් හදලා,ආතල් ගමු
Funny jokrs hating.understanding the thruth city chatting fighting
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

Load more group
+ Add Whatsapp Group