Share on Whatsapp
Share on Twitter
ചങ്ക്‌സ്‌ തറവാട്
Thoughts/Quotes/Jokes India Malay
2022-05-14 16:52:51
🌹ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ:
🄲🄷🅄🄽🄺🅂 🅃🄷🄰🅁🄰🅅🄰🄳🅄
*:*
★✰✯☆✩✵✩☆✯✰★
*:*
*♻️✮⃝എല്ലꪆ ആഴ്ചയും group refreshing ഉണ്ടാꪆയ᭄ര᭄ക്കുന്നതꪆണ്♻️*
𖣘𖣘𖣘𖣘𖣘𖣘𖣘𖣘𖣘
*✮⃝Active അല്ലꪆത്തവരെ remove ആക്കുന്നതꪆണ്*
*:*
*♻️✮⃝പരമꪆവധ ᭄ active ആകുക♻️*
*:*
*✮⃝Personal harrasment പാടില്ല❤‍🩹*
*:*
*✮⃝PM Allowed✅*
*:*
*⚠️✮⃝അലമ്പ് കാണ᭄ച്ചꪆൽ remove ചെയ്യും*
*:*
*#C͜͡h͜͡u͜͡n͜͡k͜͡s͜͡ T͜͡h͜͡a͜͡r͜͡a͜͡v͜͡a͜͡d͜͡u͜͡*
Malayalam
Join group Share group
Share on Whatsapp Share on Twitter

* Report this group

Relate Groups

Load more group
+ Add Whatsapp Group