Meme gblk
Comedy/Funny Indonesia Indonesian
2022-12-05 20:58:47
╔═══════〖PATUHI RULES〗═════
╠➵ᴅɪ ʟᴀʀᴀɴɢ sᴘᴀᴍ (ᴀʟᴀʏ ᴡᴀ ɢʙ)
╠➵ɴᴏ ᴋɪʀɪᴍ ᴘʜɪsɪɴɢ
╠➵ɴᴏ sᴘᴀᴍ ᴠɪʀᴛᴇx (ᴀʟᴀʏ)
╠➵ᴛᴏxɪᴄ ʙᴏʟᴇʜ sᴡᴀᴊᴀʀɴʏᴀ
╠➵ʙᴜʟʟʏ ᴀɴᴀᴋ ʙᴋᴇᴘ?ɢᴀs ʟᴀʜ
╠➵ɴᴏ ᴄᴀᴘᴇʀ
╠➵ɴᴏ ʙᴀᴘᴇʀ
╠➵ɴᴏ ʀᴀsɪs
╠➵ɴᴏ ᴘʀᴏᴍᴏsɪ
╠➵ɴᴏ ᴘʀᴏᴍᴏsɪ ɢᴄ ʟᴀɪɴ
╠➵ɴᴏ sʜᴀʀᴇ ʙᴇʀʙᴀᴜ 18+
╚════════════════════════

>>Akun tt atmin<<
[ _https://www.tiktok.com/@cipitkawai_ ]
[ _https://www.tiktok.com/@fiansipitt_ ]


*Warning!!*
-spam bot auto kick-
Opps. Group Link Revoked or Removed...

* Report this group

Relate Groups

Load more group
+ Add Whatsapp Group