Share on Whatsapp
Share on Twitter
+421 Slovenský - Slovak
Education/School Slovakia Slovak
2020-07-01 04:48:16
Cieľom tejto skupiny je študovať tento jazyk. Dodržiavajte pravidlá mierového a produktívneho spolužitia s cieľom zlepšiť učenie
- Buďte úcty voči všetkým. Nezáleží na pohlaví, veku, rase, národnosti a kultúrnom a náboženskom pôvode.
- Je zakázané uverejňovať, hovoriť, prediskutovať a komentovať veci nad rámec cieľov tejto skupiny, ako sú: sex, politika, reklama, náboženstvo, šport atď. , ,
- Tí, ktorí neuposlúchnu normy skupiny, budú automaticky odstránení.
Join group Share group
Share on Whatsapp Share on Twitter

* Report this group

Relate Groups

+ Add Whatsapp Group