Share on Whatsapp
Share on Twitter
PUNJAB 🏴
News/Magazines/Politics India Punjabi
2018-06-26 19:55:48
PUNJAB GROUP NO. 1


ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ 
ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ 

ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਖਬਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ copy ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋ ਬਚੋ। 

ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। 


ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਕੋ ਖਬਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। 


ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਗਰੀਬਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। 
ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਫੈਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। 
ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। 
ਹਾਸਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। 
ਮੌਸਮ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। 
BABBU MAAN fans
Join group Share group
Share on Whatsapp Share on Twitter

* Report this group

Relate Groups

Load more group
+ Add Whatsapp Group